Regnetegn


Med regnetegn menes de tegn, man bruger i forbindelse med de fire regningsarter: Addition, subtraktion, multiplikation og division. I Danmark er følgende tegn standard:

 Regningsart  Tegn 
 Eksempel
 Addition +  18 + 6 = 24
 Subtration -  18 – 6 = 12
 Multiplikation 
·  18 · 6 = 108 
 Division :  18 : 6 = 3
 

Tegnene for addition og subtraktion bruges også som fortegn for tal. Et divisionstegn kan erstattes af en brøkstreg, der derfor også kan opfattes som et divisionstegn.

I angelsaksiske lande bruges andre tegn for nogle af regningsarterne.

Multiplikation: ×

Division: ÷

Det sidste tegn skal minde om en brøk (med „prikker“ i stedet for tæller og nævner). Disse tegn ses også pa lommeregnere, som ofte er udviklet i lande med denne skrivemåde.

I regneark (og i andre programmer) bruges ofte tegnet * for multiplikation og tegnet / for division.