Regneforskrift


Når en funktionsværdi kan findes ved at udføre nogle beregninger med den uafhængige variabel x, siger man, at funktionen er givet ved en regneforskrift.

.Eksempel

Funktionen f(x) = 2x + 3 er givet ved en regneforskrift: For at finde funktionsværdien af et tal, skal man gange tallet med 2 og lægge 3 til. Når man vælger en x-værdi (fx x = 7), kan man udregne funktionsværdien:

f(7) = 2 · 7 + 3 = 14 + 3 = 17

Se evt. funktionsforskrift.