Reducere


At reducere betyder egentlig „at gøre mindre“.

I matematik taler man om at „reducere et udtryk“. Dermed mener man at bruge de tilladte regneregler til at omskrive udtrykket, så det bliver så kort og overskueligt som muligt – men stadig har samme værdi.

Eksempel

Udtrykket 2a + b – 5 + 3b – 4 + 3a kan reduceres til 5a + 4b – 9