Reciprok værdi


Den reciprokke værdi af tallet a (a ≠ 0) er tallet \(\frac{1}{a}\).

Eksempler

Den reciprokke værdi af 5 er \(\frac{1}{5}\)

Den reciprokke værdi af \(\frac{1}{2}\) er 2