Rationale tal


De rationale tal består af alle hele tal og alle brøker. Mængden af rationale tal betegnes Q.

De rationale tal kan også karakteriseres ved at være de decimaltal, der enten er endelige eller periodiske.

Eksempler

Tallet 0,825 er et endeligt decimaltal, og det er derfor et rationalt tal.

Tallet 5,347347347347... er et periodisk decimaltal

(med perioden 347), og det er derfor et rationalt tal.

Tallet 2,26839393939... er et periodisk decimaltal (med perioden 39), og det er derfor et rationalt tal.

Tallet 0,101001000100001000001... er et ikke-periodisk decimaltal. Jo længere man går ned i decimalerne, des flere nuller kommer der mellem 1-tallerne. Tallet er derfor et irrationalt tal. Også tal som π og \(\sqrt{2}\) er irrationale.