Q


Betegnelse for mængden af rationale tal, dvs. alle hele tal og alle brøker.

Betegnelsen Q kommer fra ordet „quotient“ (på dansk kvotient) og er valgt, fordi ethvert rationalt tal kan skrives som en kvotient mellem et helt tal og et naturligt tal – dvs. en brøk, hvor tælleren er et helt tal, og nævneren er et naturligt tal.

Se også irrationale tal.