Pyramidestub


En pyramidestub er løst sagt en pyramide, hvor toppen er skåret af med et snit, der er parallelt med pyramidens grundflade.

Pyramidestubbens rumfang V kan beregnes ved denne formel:

Her er h pyramidestubbens højde, G er arealet af pyramidestubbens grundflade, og g er arealet af pyramidestubbens topflade.