Pyramide


En pyramide er en rumlig figur, hvis grundflade er en polygon, og hvis sideflader er trekanter, der mødes i pyramidens top.

Rumfanget V af en pyramide kan beregnes efter denne formel:


Her er h pyramidens højde og G er arealet af pyramidens grundflade