Projektion


Ved (den vinkelrette) projektion af et punkt P på en linje l forstås det punkt P1 på l, som man får ved at tegne fra P vinkelret ind på l.

Man kan tilsvarende tale om projektionen af et punkt P på en plan.