Produkt


Et produkt er resultatet af en multiplikation. Når fx 2 · 4 = 8 siger man, at 8 er produktet af 2 og 4.