Procentpoint


Hvis fx et politisk parti får ændret sin vælgertilslutning fra 10 % til 15 %, siger man, at partiet er gået 5 procentpoint frem (15 − 10 = 5).  Procentpoint er på denne måde en letforståelig (og let beregnelig) måde at angive en ændring på, når noget udregnes i procent.

Man skal imidlertid være opmærksom pa, at procentpoint ikke er det samme som procent. Hvis partiet går fra en vælgerandel pa 10 % til en vælgerandel på 15 %, er det gået 50 % frem i vælgertilslutning

\(\left ( \frac{15-10}{10} \cdot 100\% = 50 \%\right ) \)