Procentdiagram


Ved et procentdiagram forstås et diagram, hvoraf en procentvis fordeling kan aflæses. Et ofte benyttet procentdiagram er et kvadrat, hvor hver side er inddelt i 10 lige store dele. Kvadratet far da 100 små felter, der hver symboliserer 1 %.

Eksempel

Diagrammet til venstre viser fordelingen af mel (67 %) og andre ingredienser (33 %: vand, gær, salt, rapsolie og tilsætningsstoffer) i et brød.

 

Et cirkeldiagram er et andet eksempel på et procentdiagram.

Et procentdiagram kan også være en procentsøjle. Det er et rektangel, hvor højden symboliserer tallet 100, og hvor inddelingen af rektanglet fortæller om den procentvise fordeling. Procentsøjler er bl.a. praktiske, når man skal vise, hvordan den procentvise fordeling ændrer sig over tid.

Eksempel

Procentsøjlerne til venstre viser, hvordan stemmeandelene har været fordelt mellem den borgerlige fløj, den ikke-borgerlige fløj og borgerlister ved Københavnske kommunalvalg i årene 1981-2001.