Prisme


 

Et prisme er en rumlig figur med to parallelle, kongruente endeflader, som er polygoner. Endefladerne er forbundet med parallelogrammer. Hvis disse parallelogrammer er rektangler, kaldes prismet et ret prisme. En kasse er et eksempel på et ret prisme.

Rumfanget V af et prisme er:

V = h · G

hvor h er prismets højde, og G er arealet af prismets grundflade.