Primtal


Et primtal er et naturligt tal større end 1, som kun er deleligt med 1 og med tallet selv.

De første primtal er 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ...

Der findes uendelig mange primtal – det vidste allerede de gamle grækere.

Se også sammensat tal og aritmetikkens fundamentalsætning.