Positionssystem


Vores talsystem er bygget op, så den position, et ciffer har i tallet, er afgørende for den talmæssige værdi, cifferet tillægges.

I fx tallet 5257 har de to 5-taller forskellig betydning. Det første (fra venstre) har værdien 5000, og det næste har værdien 50. Et sådant talsystem kaldes et positionssystem.

Andre kulturer har haft talsystemer (fx romertal), hvor de enkelte tegn betyder det samme, uanset hvor de skrives.