Polynomium


Ordet polynomium betyder egentlig flerleddet størrelse. I matematik bruges ordet som betegnelse for en sum af led af typen a· x n, hvor a og x er reelle tal, og n er et ikke-negativt helt tal. Den højeste potenseksponent, der optræder for x, kaldes polynomiets grad. Betegnelsen polynomium bruges også om en funktion, hvor funktionsværdierne udregnes som værdien af et polynomium.

Eksempler

Polynomium af første grad: f(x) = 3x – 5

Polynomium af anden grad: f(x) = x22x + 3

Polynomium af femte grad: f(x) = 2x53x4 + x2 +12