Polyeder


Et polyeder er en rumlig figur, der er begrænset af plane flader, fx en terning eller en kasse.

Se også regulært polyeder.