Plangeometri


I geometrien interesserer man sig både for plane og rumlige figurer. Den del af geometrien, der udelukkende beskæftiger sig med de figurer, som kan tegnes i en plan (på et „fladt stykke papir“), kaldes plangeometri.

Se også rumgeometri.