Plan


En plan er en to-dimensional flade. En plan er „flad“ overalt. Det betyder, at hvis to punkter ligger i planen, vil også den linje, der forbinder dem, ligge i planen.

Vi tænker os ofte fx en tavle eller et stykke papir som en del af en plan, men planen tænkes at strække sig ubegrænset til alle sider.