Pi


Det har vist sig, at forholdet mellem en cirkels omkreds og dens diameter er det samme tal for alle cirkler. Dette tal kaldes pi og skrives med det græske bogstav for p: π. Tallet π er irrationalt, dvs. det er et uendeligt decimaltal, som er ikke-periodisk. Med 10 decimalers nøjagtighed gælder:

π ≈ 3,1415926536...

De fleste lommeregnere har en π-tast, som giver π med det antal cifre, som lommeregneren kan regne med. Før lommeregnerne blev opfundet, brugte man andre tilnærmelsesværdier for π, fx brøken \(\frac{22}{7}\). Dette er dog en ret grov tilnærmelse, som allerede på tredje decimal adskiller sig fra den rigtige værdi for π. Det samme gælder tilnærmelsen π ≈ 3,14. Man bør derfor ikke bruge disse tilnærmelser, når man har adgang til lommeregnere, hvor den indbyggede π-værdi ofte vil være rigtig på de første ca. 14 decimaler.

Tallet π optræder mange steder i matematikken, bl.a. i formlerne for cirklens omkreds (O = 2πr) og cirklens areal (A = πr2).