Periodelængde


I et periodisk decimaltal kaldes antallet af cifre i perioden for periodelængden.

 

Eksempler

I tallet \(\frac{11}{14}\) = 1,272727 --- = 0,\(\overline{27}\) er perioden 27 og periodelængden er 2.
I tallet \(\frac{151}{450}\) = 0,3355555 ... = 0,33\(\overline{5}\) er perioden 5 og periodelængden 1.