Periferivinkel


En periferivinkel er en vinkel, der har vinkelspidsen på et punkt af en cirkelperiferi, og hvis ben skærer periferien i to andre punkter.

De to vinkelben vil afskære en bue på cirkelperiferien.Om periferivinklens størrelse gælder:

En periferivinkel er halvt så stor som den bue, den afskærer.

Eksempel

Periferivinklen på denne figur afskærer en bue på 90°. Periferivinklen er altså 45°.

Man kan derfor udlede nogle sætninger om periferivinkler:

En periferivinkel, der spænder over en diameter, er ret.

To periferivinkler, der spænder over samme bue, er lige store.