Periferi


Et andet ord for omkreds. Ordet periferi bruges om selve den kurve, der afgrænser en figur. Længden af periferien kaldes figurens perimeter.