Parentesregler


I et regneudtryk kan man bl.a. sætte parenteser. En parentes i regning betyder altid „regn dette ud først!“ Hvis vi fx ser på regneudtrykket:

2 · (3 + 5)

betyder det, at 3 + 5 skal udregnes først. Udtrykket skal altså forstås som 2 · 8 = 16. Hvis vi blot fjerner parentesen, så der står:

2 · 3 + 5

skal 2 · 3 udregnes først (se regningsarternes hierarki), og så bliver regneudtrykkets værdi 6 + 5 = 11. Når man bruger algebra („regner med bogstaver“), kan man ikke altid komme til at regne parentesernes indhold ud. I regneudtrykket:

4a + (a b) + 2b – (3a – 5b)

kan man ikke omskrive indholdet af de 2 parenteser. Der findes derfor nogle metoder til at fjerne parenteserne:

En plusparentes kan hæves (fjernes) uden videre.

En minusparentes kan hæves (fjernes), hvis man samtidig skifter fortegn på alle led inde i parentesen.

Bruger man disse regler på regneudtrykket, får man:

4a + (a b) + 2b – (3a – 5b) = 4a + a b + 2b – 3a + 5b = 2a + 6b