Paralleltransversal


En paralleltransversal i en trekant er en linje, der går gennem to af siderne og er parallel med den tredje.