Parallelogram


Et parallelogram er en firkant, hvor de modstående sider er parallelle.

Om parallelogrammer gælder forskellige sætninger:

I et parallelogram er de modstående sider lige lange.

I et parallelogram er de modstående vinkler lige store.

I et parallelogram halverer diagonalerne hinanden.

Arealet af et parallelogram kan bestemmes ved én af siderne g og den højde h, der står vinkelret på denne side:

A = h · g

Eksempel

På parallelogrammet ABCD herunder kan siden AD måles til 4 cm og højden på AD er 2,5 cm.

Arealet af parallelogrammet ABCD er:

A = 2,5 · 4 = 10 cm2