Parallelforskydning


En parallelforskydning er en metode til at flytte en figur ved at „skubbe“ uden samtidig at dreje: Man udvælger en „pil“, som angiver den retning og den længde, figuren skal flyttes. Figuren forskydes nu efter pilen. Den parallelforskudte figur er kongruent med den oprindelige figur, men den ligger et andet sted i planen.

Eksempel

Figuren F parallelforskydes efter pilen p. Derved flyttes den over i figuren F1.