Øvre kvartil


Øvre kvartil for et observationssæt er 75 %-fraktilen for observationssættet. Hvis øvre kvartil fx er tallet 340, betyder det, at 75 % af observationerne er mindre end eller lig med 340.