Overslagsregning


Når man ønsker at finde ud af, hvad resultatet af et regnestykke „cirka“ bliver, bruger man overslagsregning. Ved overslagsregning er man altså tilfreds med et skøn over den størrelsesorden, resultatet har.

Eksempel

Hvis man køber ind i et supermarked og samtidig vil holde øje med, hvad man cirka køber for, kan man fx runde priserne af til nærmeste hele 10 kroner og lægge sammen efterhånden. Det kunne give dette overslag:

Pris
18,75
11,50
15,00 32,95 2,75
16,50
Overslag 20
10
20
30
0
 20

Den rigtige pris er da:

18,75 +11,50 +15,00 + 32,95 + 2,75 +16,50 = 97,45 kr.

Overslagsregning efter den angivne metode giver:

20 + 10 + 20 + 30 + 0 + 20 = 100 kr.