Ortogonal


Betyder „vinkelret på“. To linjer er altså ortogonale, hvis de står vinkelret på hinanden.