Origo


Origo er et navn for punktet med koordinatsættet (0,0) i et koordinatsystem. Dette punkt kaldes også koordinatsystemets begyndelsespunkt.