Ordinatakse


Det samme som andenakse eller y-akse.