Ordinaltal


Et naturligt tal kan opfattes pa to måder: Dels som angivelse af et antal og dels som angivelse af et nummer i en rækkefølge. Når tallet opfattes som

et nummer i en rækkefølge, kaldes det et ordinaltal eller et ordenstal.

Eksempel

Hvis man siger „Niels bor i nr. 5 og har 2 mobiltelefoner“ bruges 5-tallet som ordinaltal, mens 2-tallet ikke er et ordinaltal.

 Se også kardinaltal.