Opløsning i faktorer


At opløse et tal eller et udtryk i faktorer vil sige at skrive det som et produkt af nogle andre tal/udtryk.

Eksempler

120 = 23· 3 · 5

2ab + 6a2 – 12ab2 = 2a(b + 3a – 6b2)

x2 + 9y2 – 6xy = (x – 3y)2