Omvendte pythagoræiske læresætning


I Pythagoras’ sætning slutter man fra en viden om, at en trekant er retvinklet til en viden om kvadratet på trekantens sider. Den omvendte pythagoræiske læresætning fortæller, at man også kan slutte modsat:


Hvis man om en trekant ABC ved, at a2 + b2 = c2, så er trekanten retvinklet, og ∠C er den rette vinkel.