Omvendt proportionalitet


To talstørrelser kaldes omvendt proportionale, når de er forbundet på en sådan måde, at hvis den ene ganges med et tal k, så divideres den anden med tallet k.

Hvis a og a er omvendt proportionale, vil a og a være forbundet ved en ligning af typen \(a = \frac{c}{b}\) hvor c er et kendt tal og c ≠ 0.

Eksempel

Hvis man skal køre 50 km, er den tid, det tager, omvendt proportional med den hastighed, man kører med. Hvis man fordobler hastigheden, halverer man køretiden:

\(\text{Køretid } = \frac{50}{\text{hastighed}}\)

Se også hyperbel.