Omvendt funktion


For funktioner gælder, at der til enhver x-værdi hører netop en y-værdi. Hvis det omvendt også gælder, at der hører netop en x-værdi til hver y-værdi, har funktionen en omvendt funktion. Hvis funktionen betegnes f, betegnes den omvendte funktion f 1 (udtales „f i minus første“).

f har en omvendt funktion
f (3) = 5
f 1(5) = 3
g har ikke en omvendt funktion
g (1) = g (6) = 2