Omskrevet cirkel


En polygon omskrevne cirkel er en cirkel, der går gennem alle polygonens vinkelspidser. Ikke alle polygoner har en omskrevet cirkel. Betingelsen for, at en firkant har en omskrevet cirkel, er, at summen af de modstående vinkler er 180°.

Enhver trekant har en omskrevet cirkel, der har centrum i det fælles skæringspunkt for sidernes midtnormaler.