Observationssættets størrelse


Antallet af observationer i et observationssæt kaldes observationssættets størrelse og betegnes ofte med bogstavet N