Numerisk værdi


Den numeriske værdi af et tal a betegnes |a| og defineres ved:

|a| = a hvis a ≥ 0

|a| = –a hvis a < 0

Eksempler

|7| = 7 fordi 7 > 0

|0| = 0 fordi 0 ≥ 0

|–5| = –(–5) = 5 fordi –5 < 0

Bemærk, at hvis a er negativ, så er –a positiv. Tallet |a| er altså altid ikke-negativt. Den numeriske værdi af et tal kaldes også absolutværdien eller den absolutte værdi af tallet.