Nulreglen


Nulreglen er den regel, der siger, at et produkt er 0, netop når (mindst) en af faktorerne er 0:

a · b = 0 hvis og kun hvis a = 0 eller b = 0

Nulreglen kan bruges til at løse visse ligninger.

Eksempel

 Ligningen
 (2x + 8) · (x − 3) = 0
 betyder ifølge nulreglen, at:
 2x + 8 = 0 eller x − 3 = 0
 Heraf følger, at ligningens løsning er:
 x = −4 eller x = 3