Normal


En normal n til en linje l er en linje, der står vinkelret på l. Tilsvarende er en normal n til en plan p en linje, der står vinkelret på planen.