Nedre kvartil


Nedre kvartil for et observationssæt er 25%-fraktilen for observationssættet. Hvis nedre kvartil fx er tallet 220, betyder det, at 25% af observationerne er mindre end eller lig med 220.