Nedfælde den vinkelrette


Når der er givet en linje l og et punkt P, der ikke ligger på linjen, taler man om at nedfælde den vinkelrette, når man konstruerer en ret linje gennem P vinkelret på l.