Naturlige tal


De naturlige tal er tallene 1, 2, 3, 4, ... („tælletallene“). Mængden bestående af disse tal kaldes mængden af naturlige tal og betegnes N:

N = {1, 2, 3, 4, 5, ...}