Nævner


I brøken \(\frac{3}{7}\) er tallet 7 nævneren (og tallet 3 er tælleren).

Nævneren fortæller, hvor mange stykker „den hele“ er delt i og giver derfor en benævnelse (et navn) til hver af de „små“ dele (her „en syvendedel“: \(\frac{1}{7}\)). Deraf kommer betegnelsen nævner.