Nabovinkler


To vinkler kaldes nabovinkler, hvis de har det ene ben fælles, og de to andre ben ligger i hinandens forlængelse. På figuren herunder er ∠u og ∠v nabovinkler.

Summen af to nabovinkler er 180°.