Multiplum


Et tal a kaldes et multiplum (eller på gammelt dansk: et mangefold) af et tal b, hvis a findes i b-tabellen, dvs. hvis a = b · n, hvor n er et helt tal. Flertalsformen er multipla.

For eksempel er 25, 130 og 1232845 alle multipla af 5.