Multiplikationsprincippet


I et både-og-valg står man over for en række delvalg. I hvert delvalg er der et antal valgmuligheder. Når man skal finde det antal valgmuligheder, der er for det samlede sammensatte valg, skal man ved et både-og-valg multiplicere de enkelte valgmuligheder fra delvalgene. Dette kaldes derfor multiplikationsprincippet.

Se også tælletræ og eksempel under både-og-valg.