Multiplikation


Fagudtryk for regningsarten at gange. I en multiplikation som fx 3 · 4 = 12 kaldes tallene 3 og 4 for faktorer. Resultatet af en multiplikation kaldes et produkt. I regnestykket 3 · 4 = 12 er 12 altså produktet af 3 og 4.